Tocia, C., A. Dumitru, B. Mateescu, L. Negreanu, M. State, G. Cozaru, A. Mitroi, C. Brinzan, R. Popescu, N. Leopa, M. Iordache, M. Manea, E. Matei, E. Dumitru, and L. Alexandrescu. “Tissue and Circulating MicroRNA-31, MicroRNA-200b, and MicroRNA-200c Reflects Disease Activity in Crohn‘s Disease Patients: Results from the BIOMIR Study”. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Vol. 32, no. 1, Mar. 2023, pp. 30-38, doi:10.15403/jgld-4656.